Podešavanje
Podešavanje

Podešavanje

Ovaj odeljak vam pomaže pri podešavanju i korišćenju štampača. Proces podešavanja može da se podeli na dve faze: podešavanje hardvera i podešavanje host sistema (softver/upravljački program). Ovaj odeljak pokriva fizičko podešavanje hardvera neophodno za štampanje prve nalepnice.