Priprema za štampanje
Priprema za štampanje

Priprema za štampanje

Za podešavanje štampača biće vam potreban medij. Medij se ne isporučuje uz štampač.
Za medij možete da koristite nalepnice, oznake, papir za račune, naslagane preklopne medije, nalepnice otporne na manipulisanje i druge formate medija za štampanje. Koristite veb-lokaciju kompanije Zebra ili se obratite prodavcu za pomoć pri izboru odgovarajućeg medija za predviđenu namenu za štampanje. Da biste nabavili medije koji su namenski dizajnirani za upotrebu sa Zebra štampačem, posetite zebra.com/supplies.
Prilikom podešavanja koristite isti medij koji biste koristili za uobičajen rad štampača. To će vam pomoći da prepoznate eventualne probleme pri podešavanju ili korišćenju u realnom životu i da ih otklonite odmah na početku.