Pripremanje i rukovanje medijima
Pripremanje i rukovanje medijima

Pripremanje i rukovanje medijima

Pažljivo rukovanje i skladištenje medija važni su da bi se maksimalno povećao kvalitet štampe. Ako se medij kontaminira ili zaprlja, može da ošteti štampač i da prouzrokuje defekte na odštampanoj slici (praznine, pruge, promena boje, da ugrozi prianjanje lepljivog materijala itd.).
Tokom proizvodnje, pakovanja, rukovanja i skladištenja, spoljna dužina medija može da se isprlja ili kontaminira. Preporučujemo da uklonite spoljni sloj rolne ili gomile medija. Na taj način ćete ukloniti sve kontaminirajuće supstance koje mogu da se prenesu na glavu za štampanje tokom normalnog rada.