Ubacivanje rolne trake za termalni prenos
Ubacivanje rolne trake za termalni prenos

Ubacivanje rolne trake za termalni prenos

Štampači za termalni prenos imaju fleksibilan sistem trake koji podržava trake dužine 74 metra i 300 metara kompanije Zebra. Štampač se isporučuje sa adapterima za trake od 300 metara za rolne koje nisu proizvod kompanije Zebra. Za pravilan rad trake od 74 metra sa štampača koji nisu proizvod kompanije Zebra nije potreban adapter za traku koja nije proizvod kompanije Zebra.
Unutrašnji prečnik (U.P.) = 12,2 mm (0,5 inča)
U.P. = 25,4 mm (1,0 inča)
Trake za prenos isporučuju se u nekoliko varijanti, a u nekim slučajevima i u nekoliko boja kako bi odgovarale potrebama vašeg načina primene. Trake za prenos koje su proizvod kompanije Zebra su posebno dizajnirane za upotrebu sa Zebra štampačem i Zebra medijima. Za trake za prenos i drugi potrošni materijal za štampanje posetite veb-lokaciju zebra.com/supplies.
Korišćenje medija ili traka koje nisu proizvod kompanije Zebra i nisu odobrene za upotrebu u Zebra štampaču može da ošteti štampač ili glavu za štampanje.
  • Da biste dobili optimalne rezultate štampanja, tip medija i trake mora da se podudara.
  • Uvek koristite traku koja je šira od medija da biste zaštitili glavu za štampanje od habanja.
  • Za štampanje na direktnom termalnom mediju nemojte da ubacujete traku u štampač. (Pogledajte Utvrđivanje tipova termalnih medija.)
  • Uvek koristite prazno jezgro trake koje odgovara unutrašnjem prečniku (U.P.) rolne trake za prenos da ne bi došlo do gužvanja trake i drugih problema sa štampanjem.
Štampač zahteva trake koje su proizvod kompanije Zebra i koje imaju nastavak za nestanak trake (reflektor). Kada štampač prepozna ovaj nastavak, prepoznaje da je rolna trake za prenos istrošena i prekida štampanje. Pored toga, trake i jezgra trake koje proizvodi kompanija Zebra imaju ureze koji olakšavaju postavljanje rolne trake i vođenje tokom štampanja (bez proklizavanja).
Trake koje proizvodi kompanija Zebra za štampač uključuju:
  • vosak za performanse
  • vrhunski vosak/smolu
  • Smolu za performanse za sintetiku (maks. brzina 6 ips) i premazani papir (maks. brzina 4 ips)
  • Vrhunsku smolu za sintetiku (maks. brzina 4 ips)
Ako koristite trake od 74 metra nemojte da ih koristite sa jezgrima za trake ranih modela stonih štampača! Ta starija jezgra su prevelika. Starija jezgra traka (i neka jezgra trake koja nije proizvela kompanija Zebra) možete da prepoznate po urezima na SAMO jednoj strani jezgra trake.
NEMOJTE da koristite jezgra traka koja imaju oštećene ureze (zaobljene, pohabane, smrskane itd.). Urezi jezgra treba da budu četvrtasti radi zaključavanja jezgra na vretenu. Ako to nije slučaj, jezgro može da isklizne i izazove gužvanje trake, lošu detekciju kraja trake ili druge greške.