Ubacivanje Zebra rolne trake za prenos
Ubacivanje Zebra rolne trake za prenos

Ubacivanje Zebra rolne trake za prenos

Prtite ove korake da biste ubacili traku.
Pripremite traku tako što ćete ukloniti omotač i odvojiti lepljivu traku.
Proverite da li traka i prazno jezgro trake imaju zareze na levoj strani jezgara trake, kao što je prikazano ovde. (Ako nemaju, pogledajte Ubacivanje trake za prenos od 300 metara koja nije proizvod kompanije Zebra.)
a
Urez (obavezan na levoj strani trake)
b
Lepljiva traka
c
Zarezi se takođe nalaze na desnoj strani trake od 74 metra
d
Desna strana (štampač i rolna)
 1. Dok je štampač otvoren, postavite prazno jezgro trake na prihvatne osovine štampača. Pritisnite desnu stranu praznog jezgra na osovinu sa oprugom (desna strana). Poravnajte jezgro sa centrom glavčine leve osovine i rotirajte jezgro dok se urezi ne poravnaju i zaključaju.
  Prvo prihvatno jezgro trake nalazi se u pakovanju. Nakon toga, koristite prazno ulazno jezgro sa ulazne osovine za sledeću rolnu trake.
 2. Postavite novu rolnu trake na donju ulaznu osovinu za traku na štampaču. Gurnite ga na desnu osovinu i zaključajte levu stranu na isti način kao pri montiranju prihvatnog jezgra.
 3. Pričvrstite traku na prihvatno jezgro. Koristite lepljivu traku na novim rolnama; u suprotnom, koristite tanku traku. Poravnajte traku tako da bude prebačena direktno na jezgro.
 4. Okrenite prihvatnu glavčinu trake tako da se vrh pomera prema zadnjem delu kako biste zategli traku. Rotiranje glavčine doprinosi poravnavanju položaja prihvatne trake sa ulaznom rolnom za traku. Trebalo bi da traka potpuno pokriva vođicu trake.
 5. Proverite da li je medij umetnut i spreman za štampanje, a zatim zatvorite poklopac štampača.
 6. Ako je napajanje štampača isključeno, pritisnite
  FEED
  (Uvlačenje) da biste omogućili štampaču da pomeri medij za najmanje 20 cm (8 inča) radi ispravljanja, zatezanja i uklanjanja nabora trake, kao i radi poravnavanja trake na osovinama. (U suprotnom, sačekajte da se napajanje štampača uključi i dok Installation Wizard (Čarobnjak za instalaciju) ne zatraži to od vas u toku procesa podešavanja.)
 7. Koristite upravljački program štampača, softver ili komande za programiranje štampača da biste postavku režima štampanja promenili sa DIRECT THERMAL (Direktni termalni) na THERMAL TRANSFER (Termalni prenos).
  Prilikom upravljanja operacijama štampača preko ZPL programiranja...
  Pogledajte ZPL II komandu „Media Type“ (Tip medija) (
  ^MT
  i pratite uputstva u ZPL vodiču za programiranje).
  Prilikom upravljanja operacijama štampača preko EPL režima stranice...
  Pogledajte EPL komandu „Options“ (Opcije) (
  O
  ) i pratite uputstva u vodiču za programera za EPL režim stranice).
  Na taj način se podešavaju profili temperature štampača za medij za termalni prenos.
 8. Da biste potvrdili promenu sa režima „Direct Thermal“ (Direktni termalni) na „Thermal Transfer“ (Termalni prenos), odštampajte nalepnicu sa konfiguracijom (pogledajte odeljak Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji).
  U okviru stavke
  PRINT METHOD
  (Način štampanja) prikazane na izveštaju o konfiguraciji štampača trebalo bi da piše
  THERMAL-TRANS
  (Termalni prenos).
Štampač je sada spreman za štampanje.