Detektovanje stanja nestanka trake
Detektovanje stanja nestanka trake

Detektovanje stanja nestanka trake

Kada nestane trake, štampač prijavljuje stanje nestanka trake u vidu upozorenja za medij.
Štampač automatski detektuje srebrni reflektor na kraju rolne trake brenda Zebra i prikazuje upozorenje za medij (indikator STATUS treperi crvenom bojom). Ovo je deo uobičajenog ciklusa korišćenja medija.