Oporavak od stanja nestanka trake
Oporavak od stanja nestanka trake

Oporavak od stanja nestanka trake

Pratite ove korake da biste obavili oporavak od stanja nestanka trake.
  1. Otvorite štampač.
    Obratite pažnju na reflektujuću traku (koristi se za prepoznavanje kraja trake) koja je izložena sa donje strane kertridža sa trakom ili rolne trake. The front ribbon/top roll is also full.
  2. Skinite rolnu iskorišćene trake ili kertridž sa trakom sa prihvatnih osovina i bacite ga.
  3. Umetnite nove rolne sa trakom ili umetnite novi kertridž sa trakom. Pogledajte Ubacivanje Zebra rolne trake za prenos i Umetanje kertridža sa trakom ZD420.
  4. Jednom pritisnite dugme
    FEED
    (Uvlačenje) da biste nastavili štampanje.