Pomični senzor
Pomični senzor

Pomični senzor

Pomični senzor je senzor sa dve funkcije. Pruža transmisivno (koje vidi kroz medije) i reflektivno očitavanje medija. Štampač može da koristi bilo koji metod detektovanja, ali ne i oba u isto vreme.
Pomični senzor ima centralni niz senzora. Ovo pruža prilagodljivo transmisivno prepoznavanje mreže (proreza) u položajima koji se podudaraju sa lokacijama senzora i pozicijama između njih na starijim Zebra stonim štampačima. To takođe omogućava korišćenje nekih atipičnih varijacija medija ili medija nepravilnog oblika.
Pomični senzor omogućava štampaču da koristi medije sa crnim oznakama ili urezima (rupe kroz medije) na zadnjem delu medija (ili podlozi medija). Senzor se poravnava sa sredinom crnih oznaka ili ureza, a ne sa sredinom rolne medija, kako biste izbegli niz za prepoznavanje mreže (proreza).