Podešavanje pomičnog senzora za prepoznavanje mreže (proreza)
Podešavanje pomičnog senzora za prepoznavanje mreže (proreza)

Podešavanje pomičnog senzora za prepoznavanje mreže (proreza)

Pomični senzor za prepoznavanje mreže/proreza podržava više položaja.
Podrazumevani položaj pomičnog senzora idealan je za štampanje na većini vrsta nalepnica.
Opseg podešavanja je od centra do krajnjih položaja. Ovo podešavanje je idealno za štampanje dve nalepnice jedne pored druge na rolni.
Opseg podešavanja pomičnog senzora pokriva položaje senzora koje koriste starije verzije Zebra štampača.
Prepoznavanje mreže (razmaka) putem pomičnog senzora funkcioniše samo kada je strelica za poravnavanje pomičnog senzora usmerena ka bilo kom položaju na tasteru za poravnavanje.
1
Taster za poravnavanje
2
Strelica za poravnanje (podrazumevani položaj)
3
Podrazumevani položaj za prepoznavanje proreza
4
Središnja linija
1
Položaj za prepoznavanje poravnat u sredini
2
Podrazumevani položaj za prepoznavanje
3
Krajnji desni položaj za prepoznavanje
Slede fiksni položaji senzora Zebra štampača u odnosu na štampač ZD serije:
  • Podrazumevani – senzori fiksnog položaja iz serije G Zebra modela: LP/TLP 2842, LP/TLP 2844 i LP/TLP 2042
  • Poravnat u sredini – Zebra model LP/TLP 2742