Podešavanje pomičnog senzora za crne oznake ili ureze
Podešavanje pomičnog senzora za crne oznake ili ureze

Podešavanje pomičnog senzora za crne oznake ili ureze

Prepoznavanje crne oznake traži površine koje ne reflektuju svetlost, kao što su crne oznake, crne linije, urezi ili rupe na poleđini medija, i ne reflektuju skoro-infracrveni snop svetla senzora nazad u detektor senzora. Svetlo senzora i detektor crnih oznaka nalaze se jedan pored drugog ispod poklopca senzora.
  1. Postavite strelicu za poravnavanje pomičnog senzora na sredinu crne oznake ili ureza na donjoj strani medija.
  2. Uverite se da je senzor podešen što je dalje moguće od ivice medija, tako da 100% prozora senzora bude pokriveno oznakom.
    Prilikom štampanja, mediji mogu da se pomeraju levo-desno za ±1 mm (zbog varijacija u medijima i oštećenja ivica usled rukovanja). Urezi na bočnoj strani medija takođe mogu da se oštete.