Ubacivanje medija u rolni
Ubacivanje medija u rolni

Ubacivanje medija u rolni

Za sve 4-inčne Link-OS štampače ZD620 i ZD420 postupak ubacivanja rolni medija za štampanje je isti.
Štampači podržavaju tri osnovna tipa medija:
  • Neprekidni (računi itd.), bez oznaka za definisanje dužine štampanja.
  • Označeni mediji (crne linije, crne oznake, zarezi ili rupe) za definisanje dužine štampanja
  • Mediji sa nalepnicom koji koriste senzor za gledanje kroz pozadinu medija (podlogu) kako bi prepoznali početak i kraj nalepnica na rolni.
Štampač koristi dva načina prepoznavanja za širok spektar medija:
  • Transmisivno prepoznavanje centralne oblasti, za kontinuirane medije i medije sa nalepnicom sa prorezom/mrežom.
  • Pokretno (reflektivno) prepoznavanje pune širine, za format (dužinu) štampe sa crnim oznakama, crnim linijama, urezima ili rupama.