Podešavanje prepoznavanja medija prema tipu medija
Podešavanje prepoznavanja medija prema tipu medija

Podešavanje prepoznavanja medija prema tipu medija

  • Za medije sa mrežom/prorezom, štampač prepoznaje razliku između nalepnice i podloge kako bi odredio dužinu formata za štampanje.
  • Za medije u rolni, štampač prepoznaje samo karakteristike medija. Dužina formata za štampanje podešava se programiranjem (upravljačkim programom ili softverom) ili dužinom poslednjeg sačuvanog obrasca.
  • Za medije sa crnom oznakom, štampač prepoznaje početak oznake i razdaljinu do početka sledeće crne oznake da bi izmerio dužinu formata za štampanje.
  • Za druge uobičajene medije i varijacije podešavanja:
    • Kada umetnete medij primenom ovog postupka, pogledajte odeljak Korišćenje opcionog dozatora nalepnica.