Pregled podešavanja štampača
Pregled podešavanja štampača

Pregled podešavanja štampača

Pročitajte ovaj pregled i pripremite se za podešavanje pre nego što počnete sa fizičkim podešavanjem štampača.
 • Prvo instalirajte hardverske opcije štampača. Pogledajte Instaliranje hardverskih opcija.
 • Postavite štampač na bezbedno mesto sa pristupom napajanju i tako da možete da povežete kablove interfejsa ili bežično na sistem.
 • Štampač i napajanje priključite na uzemljeni izvor napajanja naizmeničnom strujom. Pogledajte Priključivanje štampača na napajanje.
 • Izaberite i pripremite medij za štampač. Pogledajte Mediji.
 • Umetnite medije. Pogledajte Ubacivanje medija.
 • Uključite napajanje štampača.
 • Kalibrišite štampač za medij. Pogledajte Pokretanje SmartCal kalibracije medija.
 • Odštampajte izveštaj o konfiguraciji da biste proverili osnovni rad štampača. Pogledajte Štampanje izveštaja o konfiguraciji štampača i mreže (samotestiranje putem funkcije CANCEL).
 • Isključite napajanje štampača.
 • Izaberite metod komunikacije putem žične ili bežične veze sa štampačem. Dostupne žične lokalne veze su:
  • USB port
  • Opcioni serijski port
  • Ethernet (LAN) (opcija dostupna za štampač)
 • Povežite kabl štampača na mrežu ili host sistem (dok je napajanje štampača isključeno).
 • Počnite drugu fazu podešavanja štampača: to je obično Podešavanje za Windows.