Izbor lokacije za štampač
Izbor lokacije za štampač

Izbor lokacije za štampač

Štampač i mediji zahtevaju čisto i bezbedno mesto sa umerenim temperaturama da bi štampanje bilo optimalno.
Izaberite lokaciju za štampač koja ispunjava sledeće uslove:
Uslov
Opis
Površina
Mora da bude čvrsta, ravna i dovoljne veličine i snage da izdrži štampač sa medijima.
Prostor
Mesto na kojem će se štampač nalaziti mora da ima dovoljno prostora za otvaranje štampača (pristup medijima i čišćenje) i za pristup povezivanju štampača i kablovima za napajanje. Ostavite slobodan prostor sa svih strana štampača da biste omogućili odgovarajuću ventilaciju i hlađenje.
Nemojte da postavljate nikakve uloške niti materijal za amortizovanje ispod ili oko postolja štampača jer to ograničava protok vazduha i može da dovede do pregrevanja štampača.
Napajanje
Štampač postavite blizu lako dostupne zidne utičnice.
Interfejsi za komunikaciju sa podacima
Proverite da kablovi i Wi-Fi ili Bluetooth radio aparati NE premašuju maksimalnu udaljenost naznačenu standardom protokola komunikacije ili na listu sa podacima o proizvodu za ovaj štampač. Jačinu radio signala mogu da smanje fizičke barijere (objekti, zidovi itd.).
Kablovi za prenos podataka
Kablove ne treba sprovoditi sa ili blizu kablova za napajanje ili provodnika, fluorescentnog osvetljenja, transformatora, mikrotalasnih pećnica, motora ili drugih izvora električnog šuma i smetnji. Ovi izvori smetnji mogu da izazovu probleme sa komunikacijom, radom host sistema i funkcionalnošću štampača.
Radni uslovi
Štampač je dizajniran tako da radi u širokom opsegu okruženja.
  • Radna temperatura: od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
  • Radna vlažnost: od 20% do 85%, bez kondenzacije
  • Temperatura kada ne radi: od -40°C do 60°C (od -40°F do 140°F)
  • Vlažnost van rada: od 5% do 85%, bez kondenzacije