Ubacivanje medija u rolni za modele sa sekačem
Ubacivanje medija u rolni za modele sa sekačem

Ubacivanje medija u rolni za modele sa sekačem

Ako je na štampaču instaliran opcionalni modul sekača, pratite ova uputstva da biste ubacili medij u rolni.
  1. Provucite medij kroz otvor za medij sekača i izvucite ga kroz prednji kraj štampača.
  2. Zatvorite štampač. Pritisnite nadole dok se poklopac ne zatvori.
Možda ćete morati da kalibrišete štampač za medij. (Pogledajte Pokretanje SmartCal kalibracije medija.) Senzori štampača moraju da se podese da bi prepoznali nalepnicu, podlogu i rastojanje između nalepnica kako bi pravilno radili. Pri ponovnom ubacivanju istog medija (veličina, dobavljač i serija), možete samo jednom da pritisnete dugme
FEED
(Uvlačenje) (unapred) da biste pripremili medije za štampanje.