Umetanje kertridža sa trakom ZD420
Umetanje kertridža sa trakom ZD420

Umetanje kertridža sa trakom ZD420

Štampač koristi kertridž sa trakom za prenos za štampanje pomoću termalnog prenosa. Samo ubacite kertridž u transportni mehanizam trake i zatvorite štampač. Štampač očitava informacije o kertridžu koje se nalaze na kertridžu.
A
Držite kertridž sa trakom ovde.
B
Umetnite ovaj kraj kertridža
1
Šine vođice za kertridž
2
Pametni čip sa informacijama o kertridžu
 1. Umetnite kertridž sa trakom u otvor za kertridž sa trakom na transportnom mehanizmu trake u otvorenom štampaču.
  1
  Vođice za kertridž
  2
  Čitač pametnog čipa
  3
  Prednji deo transportnog mehanizma trake
 2. Gurajte dok kertridž ne bude skoro poravnat sa prednje strane transportnog mehanizma trake.
  Čućete i osetiti da je kertridž legao na mesto.
  Podržani su samo originalni Zebra kertridži sa trakom.