Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji
Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji

Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji

Pre nego što štampač povežete sa računarom, proverite da li štampač radi ispravno. To možete da učinite tako što ćete odštampati izveštaj o konfiguraciji.
Informacije koje se nalaze u izveštaju o konfiguraciji mogu biti korisne pri instalaciji štampača i rešavanju problema sa njim.
 1. Proverite da li su mediji (i traka, ako štampate sa termalnim prenosom) ispravno ubačeni u štampač i da li je gornji poklopac štampača zatvoren.
 2. Uključite napajanje štampača.
 3. Kada štampač pređe u stanje spremnosti (indikator STATUS neprekidno svetli zeleno), pritisnite i zadržite dugmad
  FEED
  (Uvlačenje) i
  CANCEL
  (Otkaži) dve sekunde i otpustite ih.
Biće odštampani izveštaji o štampaču i konfiguraciji. Kada se štampač zaustavi, indikator STATUS (Status) počeće da svetli zelenom bojom.
Ako ne možete da odštampate ove izveštaje, pogledajte odeljak Rešavanje problema.