Povezivanje štampača sa računarom
Povezivanje štampača sa računarom

Povezivanje štampača sa računarom

Pratite ove korake da biste povezali štampač sa računarom.
 1. Izaberite način povezivanja štampača.
  Štampač podržava ove opcije i konfiguracije interfejsa:
  • Universal Serial Bus (USB 2.0) interfejs – standardno. Zahteve za kabl potražite u odeljcima Zahtevi za kabl interfejsa i USB (Universal Serial Bus – Univerzalna serijska magistrala) interfejs.
  • Serijski RS232 – standardni sa štampačima ZD620, a opcija za nadogradnju na terenu za štampače ZD420. Pogledajte Interfejs serijskog porta.
  • Ethernet/LAN – standardni sa štampačima ZD620, a opcija za nadogradnju a terenu za štampače ZD420. Zahteve za kabl potražite u odeljcima Zahtevi za kabl interfejsa i Ethernet (LAN, RJ-45)).
  • Interna Wi-Fi (802.11ac) i Bluetooth Classic 4.1 mreža (kompatibilno sa standardom 3.0) – fabrički instalirana opcija. Pogledajte Opcija Wi-Fi i klasičnog Bluetooth bežičnog povezivanja.
   Zebra štampači serije ZD koji imaju opciju Wi-Fi povezivanja podržavaju tehnologiju Bluetooth Low Energy (vezu niske brzine). Možete da ih konfigurišete pomoću softvera na Android ili iOS uređaju.
  Obavezno proverite zahteve u vezi sa kablovima i jedinstvene parametre za svaki fizički interfejs za komunikaciju štampača. To će vam olakšati podešavanje štampača na odgovarajuće postavke. Detaljna uputstva o konfigurisanju mreže (Ethernet/Wi-Fi) i Bluetooth komunikacije pogledajte u korisničkom priručniku za žične i bežične servere za štampanje i vodiču za Bluetooth bežičnu vezu koji su dostupni putem veza do informacija o proizvodu, navedenih u odeljku O ovom vodiču.
 2. Isključite napajanje štampača.
 3. Povežite štampač sa računarom ili uređajem preko kog ćete upravljati štampačem putem izabranog načina povezivanja (USB, Ethernet/LAN, Wi-Fi ili Bluetooth).
 4. Pokrenite Zebra Setup Utilities (ZSU) sa centralnog uređaja. Pogledajte Pokretanje Printer Installation Wizard (Čarobnjak za instalaciju štampača).
  Centralni uređaj može da bude Windows računar ili laptop sa operativnim sistemom navedenim u odeljku Podešavanje za Windows, Android uređaj ili Apple uređaj. Podržane opcije za povezivanje štampača su žično/Ethernet, USB, bežično, Bluetooth Classic, Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE).
  Program Zebra Setup Utilities (ZSU) će vam pomoći oko instaliranja ovih interfejsa. (Korisnički priručnici za ZSU dostupni su na veb-lokaciji zebra.com/setup.)
  Nemojte da uključujete štampač dok Installation Wizard (Čarobnjak za instalaciju) ne zatraži to od vas. Vodite računa da prekidač napajanja bude u isključenom položaju prilikom povezivanja kabla interfejsa. Kabl za napajanje mora da bude povezan sa dovodom napajanja i utičnicom za napajanje na poleđini štampača PRE nego što povežete ili odvojite kablove za komunikaciju.
  Čarobnjak ZSU će instalirati Zebra upravljačke programe za Windows.
 5. Kada čarobnjak za instalaciju ZSU zatraži to od vas, uključite napajanje štampača i pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje štampača.