Opcija Wi-Fi i klasičnog Bluetooth bežičnog povezivanja
Opcija Wi-Fi i klasičnog Bluetooth bežičnog povezivanja

Opcija Wi-Fi i klasičnog Bluetooth bežičnog povezivanja

Ovaj korisnički priručnik pokriva samo osnovno konfigurisanje unutrašnjeg Wi-Fi servera za štampanje i klasičnog Bluetooth 4.X bežičnog povezivanja opisanog u odeljku Podešavanje opcionog Wi-Fi servera za štampanje i Konfigurisanje štampača putem Bluetooth veze.
Detalje o Ethernet i Bluetooth radu štampača potražite u korisničkom priručniku za žični i bežični server za štampanje i priručniku za Bluetooth upravljanje štampačem koji su dostupni na veb-lokaciji zebra.com.