Ethernet (LAN, RJ-45)
Ethernet (LAN, RJ-45)

Ethernet (LAN, RJ-45)

Štampač zahteva Ethernet kabl UTP RJ-45 kategorije CAT-5 ili više.
Štampač mora fizički da bude povezan sa Ethernet/LAN mrežom putem odgovarajućeg kabla i da bude pravilno konfigurisan da bi mogao da uspostavi mrežnu vezu i da radi na mreži.
Štampač poseduje ugrađeni server za štampanje na mreži kom možete da pristupite putem veb-stranica servera za štampanje na štampaču.
1
Ethernet kabl (RJ-45 konektor)
Više informacija o konfigurisanju štampača za rad na kompatibilnoj Ethernet/LAN mreži potražite u korisničkom priručniku za žične i bežične servere za štampanje.

Indikatori statusa/aktivnosti Ethernet veze

Ethernet priključak na štampaču ima dva indikatora statusa/aktivnosti. Ti indikatori su delimično vidljivi radi pokazivanja statusa interfejsa na konektoru.
Pored toga, štampač ima indikatore korisničkog interfejsa koji prikazuju status mrežne veze štampača. Detalje potražite u odeljku Značenje svetlosnih šablona indikatora.
LED indikator statusa
Opis
Oba su isključena
Nije detektovana Ethernet veza.
Zelena
Detektovana je veza od 100 Mb/s.
Zeleni i narandžasti koji treperi
Detektovana je veza od 100 Mb/s i Ethernet aktivnost.
Narandžasta
Detektovana je veza od 10 Mb/s.
Narandžasti i zeleni koji treperi
Detektovana je veza od 10 Mb/s i Ethernet aktivnost.