DHCP za lične mreže
DHCP za lične mreže

DHCP za lične mreže

Štampač je podrazumevano podešen tako da radi na Ethernet LAN ili Wi-Fi mreži putem protokola DHCP.
Ova postavka je prvenstveno namenjena za lične mreže. Mreža automatski dodeljuje novu mrežnu IP adresu svaki put kada se napajanje štampača uključi.
Windows upravljački program za štampač koristi statičku IP adresu za povezivanje sa štampačem. Potrebno je da promenite IP adresu koja je podešena u upravljačkom programu štampača da biste pristupili štampaču ako je njegova dodeljena IP adresa promenjena nakon inicijalne instalacije štampača.