Serijski interfejs
Serijski interfejs

Serijski interfejs

Štampač koristi ukršteni kabl za modem za DTE komunikaciju. Potrebni kabl mora da ima muški priključak tipa D sa devet pinova (DB-9P) na jednom kraju koji se priključuje na podudarni serijski port (DB-9S) koji se nalazi na zadnjoj strani štampača. Drugi kraj ovog kabla za interfejs signala povezuje se sa serijskim portom na host računaru.
Informacije o izlaznim pinovima potražite u odeljku Interfejs serijskog porta.
Postavke komunikacije sa serijskim portom između štampača i hosta (obično računara) moraju da se podudaraju da bi komunikacija bila pouzdana. Bitovi u sekundi (ili brzina prenosa) i kontrola protoka najčešće su postavke koje se menjaju.
Serijska komunikacija između štampača i host računara može da se podesi na sledeći način:
 • Putem ZPL komande
  ^SC
  .
 • resetovanje štampača na podrazumevanu konfiguraciju.
Fabričke podrazumevane vrednosti za postavke serijske komunikacije su:
 • 9600 boda
 • dužina reči od 8 bitova
 • NO paritet
 • 1 zaustavni bit
 • XON/XOFF
 • „Softverska“ kontrola protoka podataka u Windows host sistemima
Nemojte da koristite adapterske hardverske ključeve RS-232 kabla (DTE<=>DCE) sa ovim štampačem. Neki hardverski ključevi mogu da ometaju rad USB host uređaja pri uključivanju štampača.