USB interfejs
USB interfejs

USB interfejs

Univerzalna serijska magistrala (kompatibilna sa verzijom 2.0) pruža brzi interfejs koji je kompatibilan sa postojećim hardverom računara. USB dizajn „uključi i koristi“ olakšava instalaciju. Više štampača mogu da dele jedan USB port/čvorište.
Kada koristite USB kabl, proverite da li kabl ili ambalaža kabla ima oznaku „Certified USB™“ (pogledajte u nastavku), što garantuje usklađenost sa tehnologijom USB 2.0.