Alatke
Alatke

Alatke

Ovaj odeljak pruža mnoštvo alatki i pomoćnih programa ugrađenih u štampač. Dizajnirani su tako da vam pomognu pri podešavanju, konfiguraciji i otklanjanju grešaka (programiranje štampača i komandi).