Opšta dijagnostika štampača
Opšta dijagnostika štampača

Opšta dijagnostika štampača

Probleme sa štampačem možete da dijagnostikujete pomoću dijagnostičkog izveštaja, procedura kalibracije i drugih testova za sticanje uvida u radno stanje štampača.
Prilikom samotestiranja koristite medije pune širine. Ako medij nije dovoljno širok, nalepnice za testiranje mogu da se štampaju na (pogonskom) valjku za štampanje.
Prilikom testiranja imajte na umu sledeće savete:
  • Prilikom obavljanja ovih samotestiranja NEMOJTE da šaljete podatke štampaču sa hosta. (Ako je medij kraći od nalepnice koju treba odštampati, nalepnica za testiranje će se nastaviti na sledećoj nalepnici.)
  • Kada otkazujete samotestiranje pre završetka, uvek resetujte štampač tako što ćete ga isključiti, a zatim uključiti.
  • Ako je štampač u režimu ubrizgavanja, a aplikator uzima podlogu, operater mora ručno da uklanja nalepnice kako postaju dostupne.
Dijagnostičko samotestiranje se aktivira pritiskom na određeno dugme u korisničkom interfejsu ili na kombinaciju dugmadi prilikom uključivanja napajanja štampača. Držite dugmad pritisnutim dok se prvi indikator ne isključi. Izabrano samotestiranje se automatski pokreće po završetku samostalnog testiranja pri uključivanju napajanja štampača.