Štampanje izveštaja o kvalitetu štampe
Štampanje izveštaja o kvalitetu štampe

Štampanje izveštaja o kvalitetu štampe

Možete da odštampajte izveštaja o konfiguraciji koji ćete koristiti kao referencu o trenutnim postavkama štampača.
 1. Istovremeno pritisnite i zadržite dugmad
  FEED
  (Uvlačenje) () i
  CANCEL
  (Otkaži) () na dve sekunde.
 2. Isključite napajanje štampača.
 3. Pritisnite i zadržite dugme
  FEED
  (Uvlačenje) () dok uključujete napajanje štampača. Nastavite da pritiskate ovo dugme dok indikator statusa ne bude jedini uključeni indikator.
  Štampač štampa seriju nalepnica pri različitim brzinama i postavkama zatamnjenosti koje su više i niže od vrednosti zatamnjenosti koja je prikazana na nalepnici sa konfiguracijom štampača.
  Izveštaj o kvalitetu štampanja
 4. Pregledajte probne nalepnice i utvrdite koji kvalitet štampe je najbolji za vašu primenu.
  1. Ako imate verifikator bar-kodova, pomoću njega izmerite trake i razmake i izračunajte kontrast za štampanje.
  2. Ako nemate verifikator bar-kodova, pomoću očiju ili sistemskog skenera izaberite optimalnu postavku zatamnjenosti na osnovu oznaka odštampanih u ovom samotestiranju.
  Poređenje zatamnjenosti bar-koda
  Vizuelni opisi zatamnjenosti
  Kvalitet štampe
  Opis
  Previše tamno
  Nalepnice koje su previše tamne prilično su očigledne. Mogu da budu čitljive, ali nisu u okviru specifikacija.
  Normalne trake bar-koda se povećavaju.
  Otvori malih alfanumeričkih znakova mogu da izgledaju popunjeno.
  Rotirani bar-kodovi sadrže spojene trake i razmake.
  Blago tamno
  Blago tamne nalepnice nisu tako očigledne.
  Normalni bar-kod će biti u okviru specifikacija.
  Mali alfanumerički znakovi će biti podebljani i mogu da budu malo popunjeni.
  Razmaci rotiranih bar-kodova su mali u poređenju sa kodom u okviru specifikacija, što može da učini kôd nečitljivim.
  U okviru specifikacija
  Bar-kod u okviru specifikacija može da potvrdi samo verifikator, ali trebalo bi da ima sledeće vidljive karakteristike.
  • Standardni bar-kod će imati kompletne, ujednačene trake i jasne, razdvojene razmake.
  • Rotirani bar-kod će imati kompletne, ujednačene trake i jasne, razdvojene razmake. Iako možda neće izgledati tako dobro kao blago tamni bar-kod, biće u okviru specifikacija.
  • U normalnim i rotiranim stilovima mali alfanumerički znakovi izgledaju kompletno.
  Blago svetlo
  U nekim slučajevima, blago svetle nalepnice poželjnije su od blago tamnih za bar-kodove u okviru specifikacija.
  U nekim slučajevima, blago svetle nalepnice poželjnije su od blago tamnih za bar-kodove u okviru specifikacija.
  Normalni i rotirani bar-kodovi biće u okviru specifikacija, ali mali alfanumerički znakovi možda neće biti potpuni.
  Previše svetlo
  Nalepnice koje su previše svetle su očigledne.
  Normalni i rotirani bar-kodovi imaju nepotpune trake i razmake.
  Mali alfanumerički znakovi su nečitljivi.
 5. Obratite pažnju na relativnu vrednost zatamnjenosti i brzinu štampe odštampane na najboljoj probnoj nalepnici.
 6. Dodajte ili oduzmite vrednost relativne zatamnjenosti na osnovu vrednosti zatamnjenosti koja je navedena na nalepnici sa konfiguracijom štampača. Dobijena numerička vrednost predstavlja najbolju vrednost zatamnjenosti za tu određenu kombinaciju nalepnice i brzine štampanja.
 7. Ako je potrebno, promenite trenutnu vrednost zatamnjenosti štampača na vrednost zatamnjenosti na najboljoj probnoj nalepnici. Pogledajte Prekidač za kontrolu zatamnjenosti.
 8. Ako je potrebno, promenite trenutnu brzinu štampanja na vrednost brzine na najboljoj probnoj nalepnici. Pogledajte dve opcije koje će vam omogućiti da to uradite u odeljku Podešavanje kvaliteta štampe.