Samotestiranje pri uključivanju napajanja
Samotestiranje pri uključivanju napajanja

Samotestiranje pri uključivanju napajanja

Štampač obavlja samotestiranje pri uključivanju napajanja pri svakom uključivanju. Tokom ovog testiranja, indikatori na kontrolnoj tabli se uključuju i isključuju kako bi se utvrdilo da li ispravno rade. Na kraju samotestiranja ostaje uključen samo indikator STATUS.