Funkcije dugmeta RESET (Resetuj)
Funkcije dugmeta RESET (Resetuj)

Funkcije dugmeta RESET (Resetuj)

Štampač poseduje namensko dugme
RESET
(Resetuj) na donjoj površini koje se pritiska pomoću spajalice ili sličnog sitnog predmeta.
Pritisnite dugme
RESET
(Resetuj) i držite ga pritisnutim tokom perioda navedenog u nastavku u zavisnosti od funkcije koju želite da obavite.
1
Pristupni otvor za resetovanje
1 sekund ili kraće
Nema efekta.
1–5 sekundi (resetovanje štampača)
Štampač obavlja resetovanje na fabričke postavke, a zatim štampa nalepnicu sa konfiguracijom štampača (i nalepnicu sa konfiguracijom mreže ako je povezan na mrežu).
6–10 sekundi (resetovanje mrežne veze u slučaju štampača povezanih na mrežu)
Štampač napušta mrežnu vezu, resetuje mrežne postavke na podrazumevane fabričke vrednosti i štampa nalepnicu sa konfiguracijom štampača i nalepnicu sa konfiguracijom mreže.
Više od 10 sekundi (izlazak iz režima resetovanja)
Štampač se NE resetuje. Parametri štampača i mreže ostaju nepromenjeni.