Izveštaj o konfiguraciji mreže (i Bluetooth veze) štampača
Izveštaj o konfiguraciji mreže (i Bluetooth veze) štampača

Izveštaj o konfiguraciji mreže (i Bluetooth veze) štampača

Štampači serije ZD sa instaliranim žičnim ili bežičnim opcijama povezivanja odštampaće dodatni izveštaj o konfiguraciji štampača. Informacije iz ovog izveštaja biće vam potrebne za uspostavljanje Ethernet (LAN i WLAN), Bluetooth 4.1 i Bluetooth LE mrežnog štampanja i rešavanje problema u vezi sa njim.
Odštampajte ovaj izveštaj pomoću ZPL komande
~WL
.
1
Postavka podrške za iOS
iOS uređaji imaju kompatibilnost sa klasičnom Bluetooth vezom 4.X (uz kompatibilnost sa tehnologijom 3.0) kada je u štampaču instalirana opcija za Wi-Fi i klasično Bluetooth bežično povezivanje. Ova funkcija, ako postoji, navedena je kao
supported
(Podržana) na kraju izveštaja o konfiguraciji Bluetooth veze.
Neki štampači serije ZD420 imaju samo Bluetooth LE (bez Wi-Fi i klasične Bluetooth veze). Kada opcija za bežično povezivanje nije instalirana, iOS postavka je naznačena na kraju izveštaja o konfiguraciji Bluetooth veze kao
not supported
(Nije podržana).