Pokretanje dijagnostičkog testa komunikacije
Pokretanje dijagnostičkog testa komunikacije

Pokretanje dijagnostičkog testa komunikacije

Ovo je test za rešavanje problema koji se koristi za proveru veze između štampača i njegovog host računara ili uređaja.
Kada je štampač u dijagnostičkom režimu, štampa sve podatke primljene sa host računara kao prave ASCII znakove sa heks vrednostima odštampanim ispod ASCII teksta. Štampač će odštampati sve znakove koje primi. To obuhvata kontrolne kodove, kao što je
CR
(znak za povratak na početak reda). Probna nalepnica se štampa naopako dok izlazi iz štampača.
Probna nalepnica dijagnostičkog testa komunikacije
Da biste odštampali ovu probnu nalepnicu:
 1. Proverite da li je medij ubačen i da li je štampač uključen.
 2. Podesite širinu štampe koja je jednaka ili manja od širine nalepnice koja se koristi za testiranje.
 3. Istovremeno pritisnite i zadržite dugmad
  PAUSE
  (Pauza) () i
  FEED
  (Uvlačenje) () na dve sekunde.
  Kada je aktivan, indikator statusa () menjaće se između zelene i žute boje.
  Štampač aktivira dijagnostički režim i štampa sve podatke primljene sa host računara ili upravljačkog uređaja na probnoj nalepnici.
 4. Na probnoj nalepnici potražite kodove grešaka. Ako se prikazuju greške, proverite da li su parametri komunikacije ispravno podešeni.
  Greške se prikazuju na nalepnici za testiranje na sledeći način:
  FE
  Greška okvira
  OE
  Greška prekoračenja
  PE
  Greška pariteta
  NE
  Šum
 5. Da biste izašli iz samotestiranja i vratili štampač u normalan rad, istovremeno pritisnite i zadržite dugmad
  PAUSE
  (Pauza) () i
  FEED
  (Uvlačenje) () na dve sekunde ili isključite napajanje štampača pa ga ponovo uključite.