Pokretanje SmartCal kalibracije medija
Pokretanje SmartCal kalibracije medija

Pokretanje SmartCal kalibracije medija

Radi optimalnog rada, štampač pre štampanja mora da podesi parametre medija. Da bi se to desilo, štampač automatski određuje tip medija (veb/prorez, crna oznaka/urez ili kontinuirani) i meri karakteristike medija.
 1. Proverite da li su mediji i traka (ako štampate sa termalnim prenosom) ispravno ubačeni u štampač i da li je gornji poklopac štampača zatvoren.
 2. Pritisnite dugme
  POWER
  (Napajanje) da biste uključili štampač i sačekajte dok štampač ne pređe u stanje spremnosti.
  Indikator STATUS počinje neprekidno da svetli zeleno
 3. Pritisnite i zadržite dugmad
  PAUSE
  (Pauza) i
  CANCEL
  (Otkaži) na dve sekunde, a zatim ih otpustite.
  Štampač će izmeriti nekoliko nalepnica i podesiti nivoe očitavanja medija. Nakon završenog merenja, indikator STATUS će početi da svetli neprekidno zeleno.
Nakon završetka inicijalne kalibracije za specifičan medij, nisu potrebne dodatne kalibracije nakon ubacivanja nove serije ako je novoubačeni medij istog tipa kao i prethodni. Štampač će automatski izmeriti novu seriju i prilagoditi karakteristike štampanja, ako je potrebno.
Nakon ubacivanja rolne novog medija iz iste serije jednostavno pritisnite dugme
FEED
(Uvlačenje) jednom ili dva puta da biste sinhronizovali nalepnice. Time se štampač priprema za nastavak štampanja korišćenjem nove serije medija bez potrebe za ponovnom kalibracijom.