Štampanje izveštaja o konfiguraciji štampača i mreže (samotestiranje putem funkcije CANCEL)
Štampanje izveštaja o konfiguraciji štampača i mreže (samotestiranje putem funkcije CANCEL)

Štampanje izveštaja o konfiguraciji štampača i mreže (samotestiranje putem funkcije CANCEL)

Da biste odštampali izveštaj o konfiguraciji:
 1. Proverite da li je medij ubačen, da li je poklopac štampača zatvoren i da li je napajanje štampača uključeno.
  Ako je napajanje štampača isključeno, pritisnite i zadržite dugme
  CANCEL
  (Otkaži) dok uključujete napajanje štampača dok indikator STATUS ne bude jedini indikator koji svetli.
 2. Pritisnite dugmad
  FEED
  (Uvlačenje) +
  CANCEL
  (Otkaži) na dve sekunde.
  Biće odštampani izveštaji o konfiguraciji štampača i mreže, a štampač će se vratiti u status READY.