Ručno podešavanje širine štampanja
Ručno podešavanje širine štampanja

Ručno podešavanje širine štampanja

Možete ručno da podesite širinu štampanja za štampač u zavisnosti od vaših potreba štampanja.
Postavite štampač u napredni režim (Advanced). Pogledajte Aktiviranje naprednog režima. Zatim pritisnite dugme
PAUSE
(Pauza) () dok indikator pauze () svetli žuto.
Štampač će odštampati okvir od 16 mm (0,63 inča) i pauzirati nakratko, odštampaće malo veći okvir i ponovo pauzirati i tako dalje.
Kada vidite da štampač štampa okvir koji odgovara širini medija, pritisnite dugme
FEED
(Uvlačenje) () da biste podesili širinu štampanja i vratili se u stanje spremnosti (Ready).
Da biste se vratili na postavku maksimalne širine štampanja, uzdržite se od pritiskanja dugmeta
FEED
(Uvlačenje) () i pustite da štampač nastavi dok ne dostigne tu širinu.