Rešavanje problema sa štampanjem
Rešavanje problema sa štampanjem

Rešavanje problema sa štampanjem

Koristite ove informacije da identifikujete probleme sa štampanjem ili kvalitetom štampe, moguće uzroke i preporučena rešenja.
Problem
Mogući uzroci i rešenja
Odštampana slika ne izgleda ispravno.
Štampač je podešen na neodgovarajući nivo zatamnjenosti i/ili brzinu štampanja.
Pokrenite štampanje izveštaja o kvalitetu štampanja (FEED samotestiranje) da biste odredili idealne postavke zatamnjenosti i brzine za svoj način primene.
NEMOJTE da podešavate brzine štampe iznad maksimalne nominalne brzine proizvođača za medij za štampanje.
Glava za štampanje može da bude prljava.
Očistite glavu za štampanje. Pogledajte Čišćenje glave za štampanje.
Valjak za štampanje je prljav ili oštećen.
Očistite ili zamenite valjak. Pogledajte Čišćenje i zamena valjka.
Glava za štampanje je pohabana ili oštećena.
Zamenite glavu za štampanje. Pogledajte Zamena glave za štampanje.
Uz štampanje sa termalnim prenosom, štampa izgleda nejasno, ima mrlje, praznine ili rupe na otisku bez određenog šablona.
Materijal za štampanje (vosak, vosak-smola ili smola) možda nije usklađen sa materijalom (papir, premaz medija ili sintetika) koji se koristi.
Podesite štampač tako da ne koristi brzinu štampe koja je više od maksimalne preporučene za kertridž sa trakom. Pogledajte Komande za programiranje kertridža sa trakom za očitavanje funkcija kertridža.
Možda se koristi pogrešan izvor napajanja.
Proverite da li koristite napajanje koje ste dobili uz ovaj štampač.
Nema otiska na nalepnici.
Medij možda nije direktni termalni medij (već je termalni medij, napravljen za štampače za termalni prenos).
Umetnite odgovarajući medij za vrstu štampača. Pogledajte Utvrđivanje tipova termalnih medija da biste odredili vrstu medija.
Medij je pogrešno ubačen. Površina medija na kojoj se štampa mora da bude okrenuta nagore prema glavi za štampanje. Pogledajte Priprema za štampanje i Ubacivanje medija.
Veličina nalepnice je deformisana početni položaj oblasti štampanja se razlikuje ili odštampana slika preskače između nalepnica (pogrešna registracija).
Medij je pogrešno ubačen ili pomični senzor za medije nije pravilno podešen. Proverite da li je senzor pravilno podešen i postavljen u skladu sa tipom medija i lokacijom za prepoznavanje. Pogledajte Ubacivanje medija, Podešavanje prepoznavanja medija prema tipu medija i Podešavanje pomičnog senzora za prepoznavanje mreže (proreza).
Senzori za medij nisu kalibrisani za dužinu, fizička svojstva ili vrstu prepoznavanja (prorez/urez, kontinuirano ili oznaka) za medij koji koristite. Pogledajte Pokretanje SmartCal kalibracije medija. Ako i dalje preskače nalepnice, pokušajte Ručna kalibracija medija.
(Pogonski) valjak za štampanje klizi ili je oštećen. Očistite ili zamenite valjak. Pogledajte Čišćenje i zamena valjka.
Štampač ima problema sa komunikacijom, kablovima ili postavkama za komunikaciju. Pogledajte Rešavanje problema sa komunikacijom.