Primeri upotrebe USB host porta i Link-OS uređaja
Primeri upotrebe USB host porta i Link-OS uređaja

Primeri upotrebe USB host porta i Link-OS uređaja

Pregledajte informacije u ovom odeljku da biste saznali kako da koristite host USB port sa Link-OS funkcijama i aplikacijama štampača.