USB host
USB host

USB host

Host USB port omogućava da na štampač povezujete USB uređaje – kao što su tastatura, skener ili USB fleš (memorijski) uređaj.