Koristite host USB port i mogućnosti tehnologije Near Field Communication (NFC)
Koristite host USB port i mogućnosti tehnologije Near Field Communication (NFC)

Koristite host USB port i mogućnosti tehnologije Near Field Communication (NFC)

Funkcija Zebra Print Touch omogućava vam da prislonite uređaj zasnovan na operativnom sistemu Android koji podržava NFC (kao što je pametni telefon ili tablet) uz logotip NFC na štampaču da biste uređaj uparili sa štampačem. Ovu funkciju možete da koristite da biste pružili informacije koje se od vas traže, a zatim da odštampate nalepnicu pomoću tih informacija.
Neki uređaji možda ne podržavaju NFC komunikaciju sa štampačem dok ne promenite njihove postavke. Ako naiđete na probleme, obratite se dobavljaču usluga ili proizvođaču pametnog uređaja da biste dobili više informacija.
Print Touch lokacija (pasivni NFC)