Vežba 5: Unesite podatke za sačuvanu datoteku pomoću pametnog uređaja i odštampajte nalepnicu
Vežba 5: Unesite podatke za sačuvanu datoteku pomoću pametnog uređaja i odštampajte nalepnicu

Vežba 5: Unesite podatke za sačuvanu datoteku pomoću pametnog uređaja i odštampajte nalepnicu

Koraci u ovoj vežbi mogu malo da se razlikuju u zavisnosti od pametnog uređaja, dobavljača usluga ili od toga da li ste već instalirali besplatnu aplikaciju Zebra Utilities na pametni uređaj.
Konkretna uputstva o konfigurisanju štampača za korišćenje Bluetooth interfejsa potražite u Zebra Bluetooth korisničkom priručniku. Primerak ovog priručnika dostupan je na lokaciji zebra.com/support.
 1. Ako na uređaju nije instalirana aplikacija Zebra Utilities, otvorite prodavnicu aplikacija za uređaj, potražite aplikaciju Zebra Utilities i instalirajte je.
 2. Uparite pametni uređaj sa štampačem tako što ćete držati pametni uređaj pored ikone
  Zebra Print Touch
  na štampaču.
  1. Ako je potrebno, pristupite Bluetooth informacijama o štampaču pomoću pametnog uređaja. Uputstva potražite u dokumentaciji proizvođača za vaš uređaj.
  2. Ako je potrebno, izaberite serijski broj Zebra štampača da biste ga uparili sa uređajem.
  3. Nakon što štampač detektuje pametni uređaj, štampač će možda od vas tražiti da prihvatite ili odbacite uparivanje. Neki pametni uređaji će se upariti sa štampačem bez ovog upita.
   Štampač i uređaj će se upariti.
 3. Otvorite Zebra Utilities na uređaju koji koristite za upravljanje štampačem.
  Prikazaće se glavni meni aplikacije Zebra Utilities.
 4. Ako imate Apple uređaj, obavite sledeće korake: Ako nemate, pređite na sledeći korak.
  1. Dodirnite
   Settings
   (Postavke) () u donjem desnom uglu.
  2. Promenite postavku za
   Get Labels From Printer
   (Preuzmi nalepnice sa štampača) na
   ON
   (Uključeno).
  3. Dodirnite
   Done
   (Gotovo).
  4. Dodirnite
   Files
   (Datoteke).
   Pametni uređaj dobija podatke sa štampača i prikazuje ih. Ovaj proces preuzimanja može da potraje nekoliko minuta.
 5. Krećite se kroz prikazane formate i izaberite
  E:SMARTDEVINPUT.ZPL
  .
  Na osnovu polja
  ^FN
  u formatu nalepnice, pametni uređaj će od vas zatražiti da unesete ime.
 6. Unesite svoje ime na upit.
 7. Po želji, promenite količinu nalepnica za štampanje.
 8. Dodirnite
  Print
  (Štampanje) da biste odštampali nalepnicu.