Datoteke za obavljanje vežbi
Datoteke za obavljanje vežbi

Datoteke za obavljanje vežbi

Većina datoteka koje su vam potrebne za obavljanje vežbi u ovom odeljku dostupne su na lokaciji zebra.com u obliku ZIP datoteke koja se nalazi na Zebra veb-lokaciji ovde. Preuzmite ovu datoteku arhive i izdvojte njen sadržaj na računar.
Sadržaj datoteka se prikazuje u ovom odeljku, gde je to moguće. Sadržaj datoteka koje obuhvataju kodirani sadržaj – koji nije moguće prikazati ni kao tekst ni kao sliku – nije prikazan.

Datoteka 1: ZEBRA.BMP

Datoteka 2: SAMPLELABEL.TXT

^XA ^FO100,75^XGE:zebra.bmp^FS ^FO100,475^A0N,50,50^FDMirror from USB Completed^FS ^XZ
Ovaj jednostavni format nalepnice štampa Zebra logotip i red teksta na kraju vežbe preslikavanja.

Datoteka 3: LOGO.ZPL

Koristi rastersku datoteku Zebra logotipa.

Datoteka 4: USBSTOREDFILE.ZPL

CT~~CD,~CC^~CT~ ^XA~TA012~JSN^LT0^LH0,0^JMA^PR4,4~SD15^LRN^CI0^XZ ~DG000.GRF,07680,024,,[image data] ^XA ^LS0 ^SL0 ^BY3,3,91^FT35,250^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS ^FT608,325^XG000.GRF,1,1^FS ^FT26,75^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed from a format stored^FS ^FT26,125^A0N,28,28^FH\^FDon a USB Flash Memory drive. ^FS ^BY3,3,90^FT33,425^BCN,,Y,N ^FD>:Zebra Technologies^FS ^PQ1,0,1,Y^XZ ^XA^ID000.GRF^FS^XZ
Ovaj format nalepnice štampa sliku i tekst. Ova datoteka će biti sačuvana na USB memorijskom uređaju, na osnovnom nivou, tako da može da se štampa.

Datoteka 5: VLS_BONKGRF.ZPL

Datoteka 6: VLS_EIFFEL.ZPL

Datoteka 7: KEYBOARDINPUT.ZPL

^XA ^CI28 ^BY2,3,91^FT38,184^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS ^FO385,75^XGE:zebra.bmp^FS ^FT40,70^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed using a keyboard input. ^FS ^FT35,260^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed by:^FS ^FT33,319^A0N,28,28^FN1"Enter Name"^FS ^XZ
Ovaj format nalepnice, koji se koristi za vežbu unosa pomoću USB tastature, obavlja sledeće:
  • Kreira bar-kod sa trenutnim datumom na osnovu postavke za Real-Time Clock (RTC). (RTC možda nije prisutan u verziji štampača koji ste kupili.)
  • Štampa grafiku Zebra logotipa.
  • Štampa fiksni tekst.
  • Štampa tekst koji je korisnik uneo pomoću tastature.

Datoteka 8: SMARTDEVINPUT.ZPL

^XA ^CI28 ^BY2,3,91^FT38,184^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS ^FO385,75^XGE:zebra.bmp^FS ^FT40,70^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed using a smart device input. ^FS ^FT35,260^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed by:^FS ^FT33,319^A0N,28,28^FN1"Enter Name"^FS^XZ
Isti format nalepnice kao i prethodna nalepnica, samo sa mogućnošću štampanja različitog teksta. Ovaj format se koristi za vežbu ulaza sa pametnog uređaja.