Vežba 2: Odštampajte format nalepnice sa USB fleš jedinice
Vežba 2: Odštampajte format nalepnice sa USB fleš jedinice

Vežba 2: Odštampajte format nalepnice sa USB fleš jedinice

Opcija „Print USB File“ (Odštampaj datoteku sa USB uređaja) omogućava vam da štampate datoteke sa USB uređaja velikog kapaciteta za skladištenje, poput USB fleš uređaja. Datoteke moraju da budu u formatu koji može da se odštampa (.ZPL i .XML) i moraju biti smeštene u osnovnom nivou, a ne u direktorijumu.
 1. Kopirajte sledeće datoteke na USB fleš uređaj:
  • Datoteka 4:
   USBSTOREDFILE.ZPL
  • Datoteka 5:
   VLS_BONKGRF.ZPL
  • Datoteka 6:
   VLS_EIFFEL.ZPL
 2. Umetnite USB fleš jedinicu u host USB port na prednjoj strani štampača.
 3. Na LCD korisničkom interfejsu štampača pritisnite
  LEFT SELECT
  (Levo dugme za izbor), koje se nalazi ispod ikone Home (Početni ekran) da biste pristupili meniju Home (Početni meni) štampača.
 4. Pomoću dugmadi sa strelicama (
  ARROW
  ) krećite se do menija Tools (Alatke), a zatim pritisnite
  SELECT
  (Izaberi) (ikona znaka za potvrdu)
 5. Pomoću dugmadi sa strelicama (
  ARROW
  ) krećite se do stavke
  PRINT USB FILE
  .
  Štampač učitava sve izvršne datoteke i obrađuje ih. Prikazaće se lista dostupnih datoteka. Opcija
  SELECT ALL
  (Izaberi sve) dostupna je za štampanje svih datoteka na USB fleš uređaju.
 6. Po potrebi, koristite strelice nagore i nadole da biste izabrali
  USBSTOREDFILE.zpl
  .
 7. Pritisnite
  RIGHT SELECT
  (Desno dugme za izbor) da biste izabrali
  PRINT
  (Štampaj).
  Nalepnica se štampa.