Vežba 4: Unesite podatke za sačuvanu datoteku pomoću USB tastature i odštampajte nalepnicu
Vežba 4: Unesite podatke za sačuvanu datoteku pomoću USB tastature i odštampajte nalepnicu

Vežba 4: Unesite podatke za sačuvanu datoteku pomoću USB tastature i odštampajte nalepnicu

Funkcija stanice za štampanje omogućava vam da koristite USB Human Interface Device (HID) uređaj, kao što je tastatura ili čitač bar-kodova, za unos podataka iz polja
^FN
u
*.ZPL
datoteku predloška.
 1. Nakon obavljanja prethodne vežbe, priključite USB tastaturu na USB host port na prednjoj strani štampača.
 2. Pomoću dugmadi sa strelicama (
  ARROW
  ) krećite se do menija Tools (Alatke) (), a zatim pritisnite
  OK
  (U redu).
 3. Pomoću dogmadi sa strelicama (
  ARROW
  ) krećite se do stavke PRINT STATION (Stanica za štampanje).
  Štampač učitava sve izvršne datoteke i obrađuje ih. Prikazaće se lista dostupnih datoteka.
 4. Pomoću dugmeta
  UP ARROW
  (Strelica nagore) ili
  DOWN ARROW
  (Strelica nadole) možete po potrebi da izaberete stavku
  KEYBOARDINPUT.ZPL
  .
 5. Pritisnite
  RIGHT SELECT
  (Desno dugme za izbor) da biste izabrali SELECT (Izaberite).
  Štampač pristupa datoteci i traži od vas informacije iz polja
  ^FN
  u datoteci. U tom slučaju će od vas tražiti da unesete ime.
 6. Pomoću spoljne tastature otkucajte svoje ime, a zatim pritisnite
  ENTER
  (Unesi).
  Štampač će tražiti da unesete broj nalepnica koje treba odštampati.
 7. Pomoću spoljne tastature navedite željenu količinu nalepnica, a zatim pritisnite
  ENTER
  (Unesi).
  Štampa se navedeni broj nalepnica, sa vašim imenom u odgovarajućim poljima.