ZPL konfiguracija
ZPL konfiguracija

ZPL konfiguracija

Ovaj odeljak pruža pregled upravljanja konfiguracijom štampača, konfigurisanjem izveštaja o statusu i štampanim izveštajima štampača i memorije.