ZPL format konfiguracije štampača
ZPL format konfiguracije štampača

ZPL format konfiguracije štampača

Lako možete da upravljate većim brojem štampača ako napravite datoteku za programiranje konfiguracije štampača i pošaljete je svim štampačima. Takođe možete da koristite ZebraNet Bridge da biste klonirali podešavanje štampača.
Ovo je osnovna struktura ZPL datoteke za programiranje konfiguracije:
^XA
Komanda za početni format
Komande formatiranja razlikuju velika i mala slova.
(a) Opšte postavke štampanja i komande
(b) Rukovanje medijima i ponašanje
Veličina otiska medija
^JUS
komanda za čuvanje
^XZ
Komanda za krajnji format
Pogledajte ZPL vodič za programiranje i unakrsnu referencu za pretvaranje postavke konfiguracije u komandu da biste kreirali datoteku za programiranje koristeći odgovarajuće komande koje su vam potrebne za dati zadatak.
Zebra Setup Utilities (ZSU) može se koristiti za slanje datoteka za programiranje na štampač. Windows Notepad (uređivač teksta) može se koristiti za kreiranje datoteka za programiranje.