Upravljanje memorijom štampača i povezani izveštaji o statusu
Upravljanje memorijom štampača i povezani izveštaji o statusu

Upravljanje memorijom štampača i povezani izveštaji o statusu

U cilju pojednostavljivanja upravljanja resursima štampača, štampač podržava različite komande za formatiranje.
Te komande možete da koristite za:
  • upravljanje memorijom.
  • prenos objekata (između memorijskih oblasti, uvoz i izvoz).
  • imenovanje objekata.
  • izradu različitih izveštaja o statusu rada štampača.
Ove komande su veoma slične starim DOS komandama, kao što su
DIR
(lista direktorijuma) i
DEL
(izbriši datoteku). Najčešći izveštaji takođe su deo Zebra Setup Utilities i ZebraDesigner Windows upravljačkog programa.
Preporučuje se da se pojedinačna komanda obrađuje u ovom tipu formata (formi) jer se lako ponovo koristi kao alatka za održavanje i razvoj.
^XA
Komanda za početni format
Jedna komanda za format radi lakše ponovne upotrebe.
^XZ
Komanda za krajnji format
Mnoge komande koje prenose objekte i upravljaju/izveštavaju o memoriji predstavljaju kontrolne komande (
~
). Ne moraju da budu u formatu (formi). One će biti obrađene odmah po prijemu od strane štampača, bez obzira na to da li su u formatu (formi).