ZPL programiranje za upravljanje memorijom
ZPL programiranje za upravljanje memorijom

ZPL programiranje za upravljanje memorijom

ZPL jezik za programiranje ima različite lokacije u memoriji štampača koje se koriste za pokretanje štampača, sastavljanje slike za štampanje, formate skladištenja (obrazaca), grafiku, fontove i postavke konfiguracije.
 • ZPL tretira formate (obrasce), fontove i grafiku slično kao i datoteke. Lokacije u memoriji tretira kao disk jedinice u okruženju operativnog sistema DOS.
  • Imenovanje objekata memorije podržava do 16 alfanumeričkih znakova, praćenih sa tri alfanumerička znaka za oznaku tipa datoteke (na primer:
   123456789ABCDEF.TTF
   ).
   Zastareli ZPL štampači sa firmverom V60.13 i starijim mogu da koriste samo 8.3 format imena datoteke, nasuprot današnjem 16.3 formatu imena datoteke.
 • Omogućava premeštanje objekata između lokacija u memoriji i brisanje objekata.
 • Podržava izveštaje sa listama datoteka u formatu DOS direktorijuma kao odštampane dokumente ili status centralnog uređaja ili hosta.
 • Omogućava upotrebu džokerskih znakova (
  *
  ) za pristup datotekama.
Komande za upravljanje ZPL objektima i izveštaj o statusu navedene su u nastavku.
Komanda
Naziv
Opis
^WD
Odštampaj oznaku direktorijuma
Štampa listu objekata, internih barkodova i fontova koji se nalaze na svim adresibilnim lokacijama u memoriji.
~WC
Odštampaj nalepnicu sa konfiguracijom
Štampa račun (nalepnicu) sa statusom konfiguracije po istom postupku kao kada je dugme
FEED
(Uvlačenje) u režimu sa jednim treptajem.
^ID
Brisanje objekta
Briše objekte iz memorije štampača.
^TO
Prenesi objekat
Koristi se za kopiranje objekta ili grupe objekata iz jedne oblasti memorije u drugu.
^CM
Promeni oznaku slova memorije
Ponovo dodeljuje oznaku slova oblasti memorije štampača.
^JB
Pokreni fleš memoriju
Sličan efekat kao formatiranje hard diska računara – briše sve objekte sa navedenih memorijskih lokacija
B:
ili
E:
.
~JB
Resetuj opcionu memoriju
Sličan efekat kao formatiranje hard diska računara – briše sve objekte sa memorije
B:
(fabrička opcija).
~DY
Preuzmi objekte
Preuzima i instalira razne objekte za programiranje koji se mogu koristiti na štampaču: fontove (OpenType i TrueType), grafiku i druge tipove podataka o objektu.
Koristite aplikaciju ZebraNet za preuzimanje grafike i fontova na štampač.
~DG
Preuzmi grafički prikaz
Preuzima ASCII heks prikaz grafičke slike. Ovo koristi ZebraDesigner (aplikacija za kreiranje nalepnica) za rukovanje grafikom.
^FL
Povezivanje fontova
Dodaje sekundarni TrueType font ili fontove primarnom TrueType fontu radi dodavanja glifova (znakova).
^LF
Lista povezanih fontova
Štampa listu povezanih fontova.
^CW
Identifikator fonta
Dodeljuje jedan alfanumerički znak kao alijas fontu sačuvanom u memoriji.
Neki fabrički instalirani ZPL fontovi u štampaču ne mogu da se kopiraju, kloniraju niti vraćaju na štampač ponovnim učitavanjem ili ažuriranjem firmvera.
Ako se ti ZPL fontovi ograničeni licencom uklone izričitom komandom za brisanje ZPL objekta, moraju se ponovo kupiti i ponovo instalirati pomoću uslužnog programa za aktivaciju i instalaciju fontova. EPL fontovi nemaju ovo ograničenje.