Unakrsna referenca za pretvaranje postavke konfiguracije u komandu
Unakrsna referenca za pretvaranje postavke konfiguracije u komandu

Unakrsna referenca za pretvaranje postavke konfiguracije u komandu

Izveštaj o konfiguraciji štampača, prikazan u nastavku, sadrži listu većine postavki konfiguracije koje mogu da se podese pomoću ZPL komande.
Na primer, postavke senzora prikazane na ovoj slici služe za potrebe servisiranja.
Unakrsna referenca ZPL komandi i oznaka iz izveštaja o konfiguraciji
Komanda
Naziv stavke
Podrazumevano (ili opis)
^SD
DARKNESS (ZATAMNJENOST)
10,0
DARKNESS SWITCH (PROMENA ZATAMNJENOSTI)
LOW (podrazumevano), MEDIUM ili HIGH
^PR
PRINT SPEED (BRZINA ŠTAMPANJA)
  • 152 mm/s / 6 ips (maks.) – 203 tpi
  • 102 mm/s / 4 IPS (maks.) – 300 tpi
^TA
TEAR OFF (OTCEPLJIVANJE)
+000
^MN
MEDIA TYPE (TIP MEDIJA)
GAP/NOTCH (PROREZ/UREZ)
SENSOR SELECT (IZBOR SENZORA)
AUTO (AUTOMATSKI) (
^MNA
– automatsko otkrivanje)
^MT
PRINT METHOD (NAČIN ŠTAMPANJA)
THERMAL-TRANS ili DIRECT-THERMAL
^PW
PRINT WIDTH (ŠIRINA ŠTAMPANJA)
448 (tačaka za 203 tpi) ili 640 (tačaka za 300 tpi)
^LL
LABEL LENGTH (DUŽINA NALEPNICE)
1225 (tačaka) (dinamički se ažurira tokom štampanja)
^ML
MAXIMUM LENGTH (MAKSIMALNA DUŽINA)
989 mm (39,0 inča)
USB COMM. (USB KOM.)
(Status veze: Povezano / Nije povezano)
^SCa
BAUD
9600
^SC,b
DATA BITS
8 BITS
^SC,,c
PARITY
NONE
^SC,,,,e
HOST HANDSHAKE
AUTO
^SC,,,,,f
PROTOCOL
NONE
— SGD —**
COMMUNICATIONS (KOMUNIKACIJE)
NORMAL MODE (NORMALNI REŽIM)
^CT / ~CT
CONTROL CHAR (KONTROLNI ZNAK)
<~> 7EH
^CC / ~CC
COMMAND CHAR (KOMANDNI ZNAK)
<^> 5EH
^CD / ~CD
DELIM./CHAR (RAZGRANIČ./ZNAK)
<,> 2CH
^SZ
ZPL MODE (ZPL REŽIM)
ZPL II
— SGD —
COMMAND OVERRIDE (ZAMENA KOMANDE)
Nije podržano za ZPL komandu. Koristi komandu Set-Get-Do koja je navedena u ZPL priručniku. (Pogledajte device.command_override.xxxxx u ZPL vodiču za programiranje.)
INACTIVE (NEAKTIVNO)
^MFa
MEDIA POWER UP (POKRETANJE MEDIJA)
NO MOTION (BEZ POKRETA)
^MF,b
HEAD CLOSE (ZATVORENA GLAVA)
FEED (UVLAČENJE)
~JS
BACKFEED (POVRATNO UVLAČENJE)
DEFAULT (PODRAZUMEVANO)
^LT
LABEL TOP (VRH NALEPNICE)
+000
^^LS
LEFT POSITION (LEVI POLOŽAJ)
+0000
~JD / ~JE
HEXDUMP
NO (~JE)
REPRINT MODE (REŽIM PONOVNOG ŠTAMPANJA)
DISABLED
Od ove tačke na izveštaju o konfiguraciji, odštampani materijal ima prikazane postavke senzora i vrednosti za rešavanje problema sa senzorom i operacijama sa medijima. Njih obično koristi tehnička podrška kompanije Zebra za dijagnostikovanje problema sa štampačem.
Ovde navedene postavke konfiguracije se nastavljaju nakon vrednosti senzora TAKE LABEL (UZMITE NALEPNICU). Ova lista sadrži sledeće komande:
  • one koje se koriste za generisanje statusnih informacija, ili
  • one koje su povezane sa funkcijama štampača čija se podešavanja retko menjaju sa podrazumevanih vrednosti.
Unakrsna referenca ZPL komandi i oznaka iz izveštaja o konfiguraciji
Komanda
Naziv stavke
Opis
^MP
MODES ENABLED (REŽIMI OMOGUĆENI)
Podrazumevano: CWF (pogledajte komandu
^MP
)
MODES DISABLED (REŽIMI ONEMOGUĆENI)
(ništa nije postavljeno)
^JM
RESOLUTION (REZOLUCIJA)
Podrazumevano: 448 8/mm (203 tpi); 640 8/mm (300 tpi)
FIRMWARE (FIRMVER)
Navodi ZPL verziju firmvera
XML SCHEMA (XML ŠEMA)
1.3
HARDWARE ID (ID HARDVERA)
Navodi verziju firmvera u bloku za pokretanje
LINK-OS VERSION
CONFIGURATION (KONFIGURACIJA)
CUSTOMIZED (PRILAGOĐENO) (nakon prve upotrebe)
RAM
2104k........ R:
ONBOARD FLASH (UGRAĐENA FLEŠ MEMORIJA)
6144k.........E:
^MU
FORMAT CONVERT (KONVERTOVANJE FORMATA)
NONE
RTC DATE (RTC DATUM)
Prikazani datum
RTC TIME (RTC VREME)
Prikazano vreme
^JI / ~JI
ZBI
DISABLED (zahteva ključ za omogućavanje)
ZBI VERSION
2.1 (prikazuje se ako je instalirano)
ZBI STATUS
READY
^JH
^MA
~RO
LAST CLEANED
X,XXX IN
HEAD USAGE
X,XXX IN
TOTAL USAGE
X,XXX IN
RESET CNTR1
X,XXX IN
RESET CNTR2
X,XXX IN
NONRESET CNTR0 (1, 2)
X,XXX IN
RESET CNTR1
X,XXX IN
RESET CNTR2
X,XXX IN
NONRESET CNTR0 (1, 2)
X,XXX IN
RESET CNTR1
X,XXX IN
RESET CNTR2
X,XXX IN
SLOT1
EMPTY / SERIAL / WIRED
MASS STORAGE COUNT
0
HID COUNT
0
USB HOST LOCK OUT
OFF/ON (Isključeno/Uključeno)
SERIAL NUMBER
XXXXXXXXXXX
^JH
EARLY WARNING
MAINT. OFF
Štampač poseduje mogućnost da postavi komandu ili grupu komandi jednom (1) za sve liste (ili nalepnice) koje slede. Ove postavke će ostati na snazi:
  • dok ih ne promenite narednim komandama
  • dok ne resetujete štampač, ili
  • dok ne vratite štampač na podrazumevane fabričke vrednosti.