c-gk240d-ug-Sending-Files-to-the-Printer
Slanje datoteka na štampač

Slanje datoteka na štampač

Šaljite grafiku, fontove i datoteke za programiranje na štampač iz operativnog sistema Microsoft Windows pomoću softvera Zebra Setup Utilities (i upravljačkog programa), ZebraNet Bridge ili Zebra ZDownloader koji je dostupan na korisničkom CD-u na veb lokaciji zebra.com.
To su uobičajeni načini za programiranje jezika i štampača serije G.