c-gk420d-ug-Media-Sensing
Prepoznavanje medija

Prepoznavanje medija

Štampač serije G ima mogućnost automatskog prepoznavanja medija.
Štampač je dizajniran da neprekidno proverava i prilagođava prepoznavanje dužine medija zbog sitnih varijacija. Nakon što štampač počne sa štampanjem ili uvlačenjem medija, on neprekidno proverava i prilagođava prepoznavanje medija zbog sitnih varijacija u parametrima medija između nalepnica i između rolni i rolne medija. Štampač će automatski pokrenuti kalibraciju dužine medija ako očekivana dužina medija ili razmak između nalepnica premašuje prihvatljiv opseg odstupanja pri pokretanju zadatka ili uvlačenja medija. Automatsko prepoznavanje medija kod štampača serije G funkcioniše isto za zadatke štampača koje koriste EPL i ZPL formate nalepnica i programiranje.
Ako štampač ne detektuje nalepnice ili crne oznake (ili ureze sa prepoznavanjem crne linije) nakon uvlačenja medija za podrazumevanu maksimalnu dužinu nalepnice od 39 inča (1 metar), štampač će preći u režim kontinuiranog medija (računa). Štampač će zadržati ove postavke dok se ne promene putem softvera, programiranja ili ručne kalibracije sa različitim medijima.
Opcionalno možete da podesite štampač da obavi kratku kalibraciju medija nakon uključivanja napajanja štampača ili prilikom zatvaranja štampača dok je napajanje uključeno. Štampač će nakon toga uvući nekoliko nalepnica u toku kalibracije.
Postavke medija štampača možete da proverite ako odštampate nalepnicu sa konfiguracijom štampača. Za više detalja pogledajte odeljak Štampanje za testiranje (sa konfiguracijom štampača).
Maksimalno rastojanje koje će automatsko detektovanje i prepoznavanje tipa medija i proveriti možete da smanjite korišćenjem ZPL komande za maksimalnu dužinu nalepnice (
^ML
). Preporučuje se da se ovo rastojanje podesi na vrednost koja je najmanje dva puta duža od najduže nalepnice koja se štampa. Ako najveća nalepnica koja se štampa ima dimenzije 4x6 inča, onda maksimalno rastojanje za detekciju dužine nalepnice (medija) može da se smanji sa podrazumevanog rastojanja od 39 inča na 12 inča.
Ako štampač ne uspeva da automatski detektuje tip medija i da obavi automatsku kalibraciju, pogledajte odeljak Ručna kalibracija da biste obavili opsežnu kalibraciju. To uključuje i odštampan grafikon rada senzora za korišćeni medij. Ova metoda će onemogućiti mogućnost štampača da automatski prepozna medij dok se podrazumevani parametri štampača ne resetuju na podrazumevane fabričke vrednosti putem režima dugmeta „Feed“ (Uvlačenje) sa četiri treperenja. Za više detalja pogledajte odeljak Režimi dugmeta „Feed“ (Uvlačenje).
U zavisnosti od potrebe, automatsku kalibraciju medija možete da izmenite, uključite i isključite. Ponekad uslovi zadatka štampača zahtevaju da štampač iskoristi sve medije na rolni. Dva automatska stanja medija, uključivanje napajanja sa ubačenim medijom i zatvaranje štampača dok je napajanje uključeno, možete da kontrolišete pojedinačno putem ZPL komande za uvlačenje medija,
^MF
. Radnja uvlačenja koja se pominje u ZPL vodiču za programere za komandu
^MF
primarno se odnosi na automatsko prepoznavanje medija i automatsku kalibraciju. Automatska kalibracija medija koja kontroliše kalibraciju dinamičkog medija (od nalepnice do nalepnice) je komanda
^XS
. Ne bi trebalo da menjate ove postavke ako koristite više tipova medija različite dužine, materijala ili načina detekcije (mreža/prorez, crna oznaka, urezi ili kontinuirani mediji).
Proces kalibracije i detekcije medija takođe možete da podesite da odgovara tipu medija ubačenom u štampač. Za podešavanje tipa medija koristite ZPL komandu za praćenje medija (
^MN
). Ponekad, kod štampanja sa crnim oznakama, štampač može da detektuje unapred odštampan medij kao prazninu između nalepnica ili pozadinu podloge. Ako je podešen parametar
^MN
za kontinuirani medij štampač neće obaviti automatsku kalibraciju. Komanda
^MN
takođe uključuje parametar za automatsku kalibraciju (
^MNA
) za vraćanje štampača na podrazumevane postavke automatskog detektovanja svih tipova medija.