c-gk420d-ug-Troubleshooting
Rešavanje problema

Rešavanje problema

Ovaj odeljak sadrži informacije o prijavljivanju grešaka štampača koje vam mogu biti potrebne za rešavanje problema štampača. Uključeni su i razvrstani dijagnostički testovi.