c-gk420d-ug-ZPL-Configuration
ZPL konfiguracija

ZPL konfiguracija

Ovaj odeljak sadrži osnovni pregled upravljanja konfiguracijom štampača, izveštaja o konfigurisanju štampača i izveštaja o memoriji.